พระมาลัยมาโปรด

   

สำนวนสุภาษิต ” พระมาลัยมาโปรด ”

พระมาลัยมาโปรด

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อนอย่างทันท่วงที

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ร่มโพธิ์ ร่มไทร

ที่มาของสํานวน : พระมาลัยเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ซึ่งท่านชอบไปโปรดสัตว์ในนรกโดยแสดงธรรมให้ฟัง

วิดีโอ ท่องนรกกับพระมาลัย (อาจารย์สนธิชัย)

 

ตัวอย่าง

เมื่อเดือนก่อน ป้าสมศรีป่วยหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ป้าสมศรีไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ยายสมพรซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเมื่อทราบข่าวเลยช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ ป้าสมศรีซึ้งใจ เปรียบป้าสมพรเป็นดั่งพระมาลัยมาโปรดเลยที่เดียว

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement