ค้าค้นหา ‘ไม่สนใจ’

ตัดหางปล่อยวัด

 

สำนวนสุภาษิต “ ตัดหางปล่อยวัด ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตัดสายสัมพันธ์ ไม่ขอยุ่งเกี่ยว ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตัดเป็นตัดตาย

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ทองไม่รู้ร้อน

 

สำนวนสุภาษิต  “ ทองไม่รู้ร้อน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง อยู่เฉย นิ่งเฉยไม่กระตือรือร้น ไม่สะดุ้งสะเทือน กับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำตัวเฉยเงียบ ไม่ร้อนใจใดๆทั้งสิ้น โดยส่วนมากมักนำไปใช้เมื่อต้องการตัดพ้อคนที่มีนิสัยไม่สนใจใคร สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตักน้ำรดหัวตอ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

 

สำนวนสุภาษิต ” เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรื่องหรือเหตุการณ์นั้นๆผ่านลุล่วงไป สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สีซอให้ควายฟัง

 

สำนวนสุภาษิต ” สีซอให้ควายฟัง ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟัง หรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ทำให้ผู้สอoนั้นเสียเวลาเปล่า สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement