ตัดหางปล่อยวัด

   

สำนวนสุภาษิต “ ตัดหางปล่อยวัด ”

ตัดหางปล่อยวัด

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตัดสายสัมพันธ์ ไม่ขอยุ่งเกี่ยว ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ตัดเป็นตัดตาย

ที่มาของสํานวน : ในสมัยโบราณมีการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์ มีหลักฐานในกฎมนเทียรบาลว่า เมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคล เช่นมีวิวาทตบตีกันถึงเลือดตกใน พระราชวังต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมือง เพื่อให้พาเสนียดจัญไรไปให้พ้น

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์ สันนิษฐานว่า ไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าไก่ตัวไหนเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย  ( ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. )

วิดีโอสำนวน ” ตัดหางปล่อยวัด ”


ตัวอย่าง

เด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด เพราะประพฤติตัวเกกมะเหรกเกเร ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement