สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

   

วันนี้ขอนำเสนอคำพังเพยที่ว่า ” สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ  “   มีความหมายว่า จะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นกับความคิดและทัศนคติของตัวเราเอง ที่เป็นผู้กำหนดเลือก หากตัวเราคิดทางบวก ไม่มุ่งร้ายผู้ใด จิตใจมีเมตตา ก็จะเกิดสุข  แต่ถ้าหากคิดทางลบก็จะเป็นทุกข์ มีความกังวลใจ ไม่เป็นสุข เหมือนตกนรก

” สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ ” จัดเป็นคำพังเพย เพราะ “ใช้ ในทํานองเสียดสีประชดประชันเพื่อให้สะท้อนความคิด ความเชื่อถือ และเป็นคติเตือนใจ หรือเป็นข้อคิดสะกิดใจให้นํามาปฏิบัติ”  ดูหลักการแยกได้จาก    สํานวน สุภาษิต คําพังเพย ต่างกันอย่างไร  ?

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

ที่มาของของคำเพย “ สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ “   ขออ้างอิงจากหนังสือสำนวนไทย  ซึ่งขุนวิจิตรมาตรา ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า  “นรกไม่มีผู้ใดก่อสร้างขึ้น คือไฟโกรธในใจให้เกิดไฟนรกและเผาผลาญเจ้าของไฟที่ให้เกิดขึ้นนั้น เมื่อผู้ใดทำการชั่ว ผู้นั้นจุดไฟนรกขึ้นและผู้นั้นย่อมไหม้ไปด้วยไฟของตนเอง”

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง (เป็นเพลงนะ ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำพังเพยนี้มากขึ้น) :

ตัวอย่างการใช้งานคำพังเพยนี้

- นายดำ(นามสมมุติ) ผลิตสินค้าผิดกฏหมายออกมาขายจนร่ำรวย โดยมีธุรกิจอื่นบังหน้า ถึงผู้คนในสังคมจะไม่รู้ แต่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ นายฉลองก็รู้ดีอยู่กับตัวเองว่ารวยมาเพราะอะไร

 

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement