จับแพะชนแกะ

   

สำนวนสุภาษิต  จับแพะชนแกะ

สำนวนสุภาษิต

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึง ทำงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ แต่เพื่อให้งานสำเร็จ ก็หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนไปก่อน เพื่อให้งานผ่านๆไป  เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : หัวมังกุท้ายมังกร

ที่มาของสํานวน เป็นการเปรียบกับการเอาแพะมาชนกับแกะ เพราะว่าแม้แกะกับแพะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่บ้าง แต่ต่างพันธุ์กันทำให้สับสนวุ่นวาย ซึ่งปกติจะไม่เคยมีใครจับคู่มาชนกัน

ตัวอย่าง

บางครั้งคุณก็ต้องรู้จักจับแพะชนแกะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ้าง ไม่เช่นนั้นงานก็จะไม่เดินหน้า ถ้าต้องรอให้ผมมาแก้ปัญหาให้ตลอด

 

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement