น้ำลดต่อผุด

   

สำนวน ” น้ำลดต่อผุด ”

น้ำลดต่อผุด

ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง คนที่ปกปิดการกระทำความผิดหรือสิ่งไม่ดีเอาไว้ เมื่อผู้นั้นตกต่ำหรือหมดอำนาจลง สิ่งไม่ดีที่เคยทำผิดไว้ ก็ถูกเปิดเผยออกมาให้เห็น

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวปิดไม่มิด

ที่มาของสํานวน : เป็นการเปรียบเวลามีน้ำมากกับผู้ที่มีอำนาจมาก และเปรียบตอไม้กับสิ่งไม่ดี เช่น การตัดไม้ทำลายป่า เมื่อน้ำมากทำให้มองไม่เห็นตอไม้ที่อยู่ใต้น้ำ แต่เมื่อน้ำลดลง ก็จะเห็นตอผุดขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค
ลุงแดงเมื่อครั้งเป็นนักการเมืองได้ทำความชั่วไว้มาก เมื่อหมดอำนาจทางการเมืองลง เรื่องไม่ดีต่างๆที่ได้ทำไว้ก็ถูกเปิดเผยออกมา ดั่งสำนวนไทยที่ว่า น้ำลดต่อผุด

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement