มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี

   

สำนวนสุภาษิต ” มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี ”

มักง่ายได้ยาก ลำบากได้ดี

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงกระทำสิ่งที่ง่ายๆ ขาดความละเอียดสุขุมรอบคอบ ย่อมได้รับความยุ่งยากภายหลัง แต่ถ้าหากทำอะไรด้วยความยากลำบาก ทำด้วยความรอบคอบไม่ประมาท ก็จะได้ดีภายหลัง

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทำการมักง่าย วุ่นวายภายหลัง

ที่มาของสํานวน : -

ตัวอย่าง

ลุงสมชายกับลุงสมหมายมีไร่ข้าวโพดติดกัน ลุงสมชายปลุกข้าวโพดด้วยวิธีที่ทางเกษตรอำเภอแนะนำ ดูแลข้าวโพดเป็นอย่างดีจนเติบใหญ่ ได้ผลผลิตดี มีกำไรมากมาย ส่วนไร่ของลุงสมหมายนั้น ปลูกทิ้งๆกว้างๆ ไม่เอาใจใส่ ทำให้ขาดทุน ได้ผลผลิตน้อยและด้อยคุณภาพ

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement