มือถือสาก ปากถือศีล

   

สำนวนสุภาษิต ” มือถือสาก ปากถือศีล ”

มือถือสาก ปากถือศีล

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง แสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ตนเองกลับประพฤติชั่วเสียเอง  หรือ คนที่ภายนอกดูประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่การกระทำกลับตรงกันข้าม

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ชีปล่อยปลาแห้ง

ที่มาของสํานวน : สำนวนนี้เป็นการเปรียบเปรยถึงคนที่ปากพูดแต่เรื่องศีลธรรม แต่ในมือกลับถือสากกะเบือเพื่อจะทำร้ายคนอื่น

ตัวอย่าง

วันนี้ประธานคณะได้เรียกประชุมน้องๆนักศึกษาใหม่ เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาบอกว่าห้านใส่รองเท้าแตะ ห้ามใส่เสื้อรัดรูปมาเรียน วันต่อมา รุ่นพี่คนนั้นแต่งกายผิดระเบียบมาเรียน รุ่นน้องเลยพูดกันว่าเป็นคนมือถือสากปากถือศีล

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement