หมาเห็นข้าวเปลือก

   

สำนวนสุภาษิต ” หมาเห็นข้าวเปลือก ”

หมาเห็นข้าวเปลือก

ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มองเห็นของดีมีประโยชน์ แต่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หมาเห่าเครื่องบิน

ที่มาของสํานวน : เปรียบเปรยถึงหมา(สุนัข)ที่เห็นข้าวเปลือก แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ข้าวเปลือกเป็นข้าวสุก ที่มันสามารถกินได้

ตัวอย่าง

- แม้มีเครื่องมืออุปกรณ์ดีแค่ไหนอยู่ในมือ หากประยุกต์ปรับใช้ไม่ฏ็เป็นเหมือนหมาเห็นข้าวเปลือก

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement