หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

   

สํานวนสุภาษิต ” หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ”

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

ความหมายของสํานวนสุภาษิตนี้ : อย่าเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทําของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : มือไม่พายเอาเท้าราน้ํา

ที่มาของสํานวนสุภาษิต : การหามหมู เขาจะเอาหมูห้อยไว้ตรงกลางไม้ ใช้คนอย่างน้อย 2 คนยกปลายทังสองขึน การเอาคานเข้ามาสอดตรงกลางไม้จะทําให้การหามหมูมีอุปสรรค ไม่คล่องตัว แทนที่จะช่วยให้งานสำเร็จเร็วขึ้น กลับทำให้การหามหมูต้องลำบากกว่าเดิม

ตัวอย่าง
วิเชียรเป็นช่างทำเก้าอี้ ซึ่งรับงานมาจากลูกค้าและทำใกล้จะเสร็จแล้ว อยู่ๆวิชิตเพื่อนของเขาก็เดินเข้ามาบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ วิเชียรเลยตำหนิไปว่า ” หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ”

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement