เข้าด้ายเข้าเข็ม

   

สำนวนสุภาษิต   “ เข้าด้ายเข้าเข็ม ”

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

ความหมาย สำนวนนี้หมายถึงช่วงเวลาที่สำคัญหรือใกล้จะสำเร็จผล แต่หากมีสิ่งที่เข้ามาขัดจังหวะหรือทำผิดพลาดไปแม้แต่นิดเดียวก็จะเสียการทันที

สำนวนที่คล้ายคลึงกัน : หน้าสิ่วหน้าขวาน

ที่มาของสำนวน  : การใช้เข็มเย็บผ้านั้น ก่อนจะเย็บต้องเอาด้ายเย็บผ้ามาใส่ในรูเข็มก่อน ซึ่งรูเข็มมีขนาดเล็กใส่ด้ายเข้าไปลำบากต้องใช้สมาธิ เมื่อต้องนิ่ง หากช่วงเวลานั้นมีอะไรมารบกวน ก็จะใส่ไม่ได้

ตัวอย่าง

ขณะที่สมชายกำลังยืนรอให้ฝ่ายบุคคลพิจารณาอนุมัติเงินเดือน ปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามา เมื่อฝ่ายบุคคลวางสายจีงแจ้งให้สมชายฟังว่า ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้ได้เพราะ เมื่อสักครู่สำนักงานใหญ่แจ้งมาว่าระยะนี้จะไม่มีการขึ้นเงินเดือน แต่จะให้พนักงานรอรับโบนัสแทน

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement