เหยียบเรือสองแคม

   

สำนวนไทย :  ” เหยียบเรือสองแคม ”

เหยียบเรือสองแคม

ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง การที่อยู่เข้าพวกทั้งสองฝ่าย โดยตักตวงผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายอย่างไม่บริสุทธ์ใจ

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลีงกัน : จับปลาสองมือ, นกสองหัว

ที่มาของสํานวน : สำนวนนี้ไม่ทราบที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า มีคนได้รับมอบเรือ โดยผู้ให้เรือแก่บุคคลนั้นให้เลือกเรือลำใดลำหนึ่ง แต่เขาละโมบโลภมากอยากพายเรือกลับทั้งสองลำ โดยการเหยียบเรือสองแคมแล้วพายไป โบราณจึงนำมาใช้เป็นสำนวนเปรียบเปรยถึงคนอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายเพราะมุ่งหมายผลประโยชน์จากสองฝ่าย

ตัวอย่างประโยค :
- เราไม่ควรไว้ใจคนที่เหยียบเรือสองแคม เพราะบุคคลประเภทนี้ไม่มีความจริงใจ มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement