เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

   

สำนวนสุภาษิต ” เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ”

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ดี จนทำให้ได้รับผลลบที่ตามมาจากการหลงผิด

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

ที่มาของสํานวน : สำนวนสุภาษิตมาจากนิทานชาดกเรื่อง “มิตตวินทุกะชาดก” ตัวละครชื่อ มิตตวินทุกะ มองเห็นผู้ตกนรกมีกงจักรซึ่งหมุนอยู่บนศีรษะมีเลือดไหล ได้รับความทุกข์ทรมาน แต่มิตตวินทุกะกลับเห็นกงจักรนั้นเป็นดอกบัวว่ามีความงดงาม จึงขอกงจักรนั้นมาไว้บนศีรษะของตน ทำให้มิตตวินทุกะได้รับความทุกข์ทรมานแทน

ตัวอย่างประโยค :
- สมนึกชอบเที่ยวกลางคืน ชอบดื่มสุรา เพราะเขาเห็นกงจักรเป็นดอกบัว คิดว่าการดื่มสุราจะช่วยให้ตนลืมความทุกข์ได้

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement