เอาใจเขามาใส่ใจเรา

   

สำนวนสุภาษิต ” เอาใจเขามาใส่ใจเรา ”

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คิดจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วย

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : อกเขาอกเรา

ที่มาของสํานวน : คำว่า ‘ ใจ ‘ ในสำนวนนี้ก็คือความรู้สึก ดังนั้นสำนวน ” เอาใจเขามาใส่ใจเรา ” ก็คือการคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นนั่นเอง โดยสมมุติว่า ถ้าหากตนเองถูกกระทำเช่นนั้นจะรู้สึกอย่างไร หากเรารู้สึกอย่างไร ผู้อื่นที่โดนกระทำก็จะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน

ตัวอย่าง

บริษัทแห่งหนึ่งไม่มีค่าแรงจ่ายให้กับพนักงาน จ่ายได้แค่ครึ่งเดียว เพราะบริษัทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโรงงานเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งบรรดาพนักงานก็เข้าใจ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วพนักงานก็ช่วยกันพยุงบริษัทให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement