ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

   

สำนวนคำพังเพย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ความหมาย สํานวน คำพังเพยนี้หมายถึง พื้นที่นั้นๆมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ยากที่จะอดตาย

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ทรัพย์ในดินสินในน้ํา

ที่มาของสํานวน : กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินสมัยก่อน (สำหรับในสมัยนี้ยังมีให้เห็นในชนบทบางพื้นที่) ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบาย

ตัวอย่างประโยค : ตาพุยอาศัยอยู่ในชนบท ทุกวันตาพุยจะออกไปหาปลาในหนองมาทำอาหาร ไปไม่นานก็ได้ปลากลับมาแล้ว เพราะพื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มาก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement