ไม้ร่มนกจับ ไม้ล้มเงาหาย

   

สำนวนสุภาษิต ” ไม้ร่มนกจับ ไม้ล้มเงาหาย ”

ไม้ร่มนกจับ ไม้ล้มเงาหาย

ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงผู้ที่มีอำนาจบารมีก็มีผู้อยากพึ่งพาอาศัย ส่วนผู้ที่ไร้อำนาจบารมีแม้ผู้ที่เคยพึ่งพาอาศัยก็หนีหน้าหาย

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

ที่มาของสํานวน : สำนวนนี้มาจากความจริงตามธรรมชาติ

คำว่า “ไม้ร่ม “  ก็คือ ต้นไม้ใหญ่ที่มีใบดกหนา แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นมากเพียงใด ก็จะมีนกมาอาศัยมากเพียงนั้น ซึ่งในสำนวนนี้ใช้เปรียบกับบุคคลที่มีอำนาจวาสนา มีตำแหน่งหน้าที่การงานดี หรือมีฐานะร่ำรวย มักจะมีผู้คนมาเคารพนบนอบ หรือยอมเป็นข้าทาสบริวาร

ส่วนคำว่า ” ไม้ล้ม “  คือ ต้นไม้ใหญ่ที่เคยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่คนทั่วไป เมื่อต้นไม้นั้นโค่นลง หรือตายไป ผู้คนที่เคยมาอาศัยร่มเงาของต้นไม้ก็หายไปด้วย  ไม้ล้มเงาหาย จึงหมายถึง คนที่เคยมีวาสนาเมื่อตกต่ำลงผู้ที่มาพึ่งบารมีก็หายหน้าไป

(ที่มา : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น.)

ตัวอย่าง

- เมื่อประธานบริษัทคนนั้นถูกปลดจากตำแหน่งเพราะบริหารงานผิดพลาด ลูกน้องในบริษัทที่เคยมาห้อมล้อมเอาอกเอาใจก็หายหน้ากันไปหมด เหมือนไม้ล้มเงาหาย

-  เมื่อสมชายได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานบริษัท ก็มีลูกน้องมาเอาอกเอาใจมากมาย เหมือนไม้ร่มนกจับ

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement