ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว

   

สำนวนสุภาษิต ” ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว ”

ดักลอบต้องหมั่นกู้ เจ้าชู้ต้องหมั่นเกี้ยว

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง รู้จักเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ แล้วความสำเร็จจะตามมา

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : น้ำทีละหยดยังเซาะหินได้

ที่มาของสำนวนสุภาษิต :  คำว่า ลอบ หมายถึงกระชังหรืออุปกรณ์ดักปลาชนิด หนึ่ง ส่วนคำว่า กู้ หมายถึงการเก็บเกี่ยว หรือการเก็บปลาออกจากลอบสำหรับดักปลานั่นเอง ใครดักลอบแล้วไม่ไปกู้บ่อยๆ ปลาอาจจะเน่าตายคาลอบได้ ดั่งคำกลอนที่ว่า

 

ปลูกไม้หมั่นรดน้ำ……………..จำเริญ

ดักลอบอย่าเหมิดเมิน…………มั่นกู้

เกี้ยวชู้ชอบเพียรเดิน…………….สารสื่อ

เรียนสิ่งใดใคร่รู้…………………………เร่งให้มีเพียร

 

ตัวอย่าง

กว่าวิภาจะทำไร่องุ่นประสบความสำเร็จได้ดังทุกวันนี้ เธอต้องดูแลไร่เป็นอย่างดี คิดหาวิธีเพาะพันธ์และบำรุงรักษา ให้น้ำให้ปุ๋ย ป้องกันแมลงศัตรูพืช จนวันนี้วิภาทำไร่องุ่นประสบความสำเร็จ ส่งออกไปขายทั่วโลก

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement