น้ำซึมบ่อทราย

   

สำนวนสุภาษิต ” น้ำซึมบ่อทราย ”

น้ำซึมบ่อทราย

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง สิ่งที่ตักตวงไม่มีวันหมดสิ้น หาได้มาเรื่อยๆ ถึงได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ขาด

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เก็บหอมรอมริบ

ที่มาของสํานวน -

ตัวอย่าง

วันนี้ครูใหญ่ออกมาพูดหน้าเสาธงแนะนำนักเรียนว่า การเรียนรู้วันละนิดละหน่อย  อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน  ทำตนเหมือนน้ำซึมบ่อทราย  เมื่อนานวันเข้า ก็จะได้น้ำจำนวนมหาศาล

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement