ค้าค้นหา ‘ตำหนิ’

ติเรือทั้งโกลน

 

สำนวนสุภาษิต ” ติเรือทั้งโกลน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้งๆที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ม้าดีดกะโหลก

 

สำนวนสุภาษิต ” ม้าดีดกะโหลก ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง กริยากระโดกกระเดกลุกลนไม่เรียบร้อย  สำนวนนี้มักใช้ตำหนิผู้หญิง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เสือทลายห้าง ช้างทลายโจร

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วันทองสองใจ

 

สำนวนสุภาษิต “ วันทองสองใจ ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้ความหมายถึงหญิงที่มีจิตใจโลเล มากรัก สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : จับปลาสองมือ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น

 

สำนวนสุภาษิต ” วันโกนไม่ละ วันพระไม่เว้น ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงสามารถกระทำความชั่วได้ไม่มีเว้นแม้กระทั่งวันพระซึ่งเป็นวันที่ควรละการทำชั่ว สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ก่อกรรมทำเข็ญ

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

สาวไส้ให้กากิน

 

สำนวนสุภาษิต ” สาวไส้ให้กากิน ” ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงการนำความลับหรือเรื่องไม่ดี ไปบอกให้คนอื่นรู้ มักเป็นตอนที่สองฝ่ายทะเลาะกัน ต่างฝ่ายต่างก็แฉเรื่องไม่ดีของกันและกัน ทำให้คนอื่นที่ฟังอยู่ล่วงรู้ความลับ สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ไฟในอย่านําออก ไฟนอกอย่านําเข้า

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

 

สํานวนสุภาษิต ” หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ” ความหมายของสํานวนสุภาษิตนี้ : อย่าเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม หรือการกระทําของผู้อืน ซึ่งเขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

หมาเห่าใบตองแห้ง

 

คำพังเพย “หมาเห่าใบตองแห้ง” ความหมายของสํานวน คำพังเพยนี้ : หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ พูดโอ้อวดว่าตัวเองเก่ง แต่ที่จริงกลับเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า

 

สำนวน คำพังเพย : ” เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า ” ความหมาย : สํานวนคำพังเพยนี้ หมายถึง ผู้ที่ทำดี หรือสัญญาอะไรไว้แต่แรก จนเป็นที่เชื่อถือแล้ว แต่ภายหลังกลับทำความชั่วลบล้างความดีที่ตนได้ทำไว้ หรือไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรก

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

วัวลืมตีน

 

สำนวนไทย ” วัวลืมตีน ” ความหมาย : สำนวนนี้หมายถึง คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : ได้หน้าอย่าลืมหลัง , ยกตนข่มท่าน

[ อ่านเพิ่มเติม → ]

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

 

สำนวนสุภาษิตไทย ” ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ” ความหมาย : สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการต่อว่าผู้อื่นว่าทำในสิ่งผิด แต่ตนเองกลับประพฤติผิดแบบนั้นเสียเอง สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : หัวตัวเองแตกมองไม่เห็น

[ อ่านเพิ่มเติม → ]
advertisement