ขี่ช้างอย่าวางขอ

   

สำนวนสุภาษิต ” ขี่ช้างอย่าวางขอ ”

ขี่ช้างอย่าวางขอ

ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง ผู้ที่มีลูกน้องใต้บังคับบัญชา ต้องหมั่นกวดขันเอาใจใส่ ให้อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งต้องดูแลกวดขันอย่างสม่ำเสมอ

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

ที่มาของสํานวน : สำนวนสุภาษิตนี้ใช้เตือนใจผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้เปรียบเปรยถึงควาญช้าง ที่ต้องคอยถือขอสับช้างอยู่เสมอ เพื่อที่จะบังคับให้ช้างอยู่ในโอวาส ถ้าหากวางขอ หรือไม่ใช้ขอคอยสับไว้ ช้างก็อาจไม่เชื่อฟัง ไม่อยู่ในโอวาสของตนได้

ตัวอย่าง

ผู้ที่เป็นหัวหน้า ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ลูกน้องอยู่เสมอ ไม่ปล่อยปละละเลย ดังสุภาษิตไทยที่ว่า “ ขี่ช้างอย่าวางขอ ”

 

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement