ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

   

สำนวนสุภาษิต ” ชาติเสือจับเนื้อกินเอง ”

ชาติเสือจับเนื้อกินเอง

ความหมาย สำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงคนที่เชื่อมั่นและถือศักดิ์ศรีของตน แม้จะลำบากยากแค้นก็ไม่ยอมรบกวนและเบียดเบียนใคร หรือการทำมาหากินด้วยความอุตสาหะไม่เบียดเบียนผู้อื่น

สำนวนสุภาษิตที่คล้ายคลึงกัน : ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไวชื่อ

ที่มาของสำนวน : ชาติเสือในที่นี้หมายถึงคนที่มีศักดิ์ศรี

ตัวอย่าง

พ่อเห็นว่าบุญชูพึ่งเรียนจบก็เลยจะฝากงานที่บริษัทเพื่อนให้ แต่เขาไม่ยอมก็เลยพยายามหางานด้วยตัวเอง ไม่นานเขาก็หางานทำได้ แม้ค่าตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่ก็เป็นงานที่เขาชอบและถนัด

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement