คงเส้นคงวา

   

สำนวนไทย : คงเส้นคงวา

สำนวน คงเส้นคงวา

ความหมาย : สํานวนนี้หมายถึง เสมอต้นเสมอปลาย มีประพฤติเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน : เสมอต้นเสมอปลาย

ที่มาของสํานวน : สำนวนนี้มาจากมาตราวัดที่เป็นเส้นวาศอก ฯลฯ ซึ่งเป็นการเปรียบกับการวัดความยาวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ว่าเมื่อวัดครั้งหนึ่งได้กี่เส้นกี่วา หากวัดอีกกี่ครั้ง ก็ยังวัดได้ความยาวเท่าเดิม ไม่มากขึ้นหรือลดลง จึงเป็นที่มาของสำนวน คงเส้นคงวา

ตัวอย่างประโยคและการนำไปใช้งาน :
- นายอำเภอคนนี้น่าเคารพ เพราะเป็นคนคงเส้นคงวามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ท่านเคยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็ยังคงปฏิบัติอย่างนั้น
- สุชาติทำอะไรไม่คงเส้นคงวา วันก่อนยังบอกว่าต้องเข้มงวดกับลูกน้องให้มาก แต่พอมาวันนี้กลับบอกว่าปล่อย ๆ พวกเขาไปเถอะ

สาระน่ารู้ :
- “เส้น” หมายถึง มาตราวัดพิกัด ๒๐ วา
- “วา” หมายถึง มาตราวัดมีพิกัด ๔ ศอก

เรื่องน่าสนใจ

Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

แสดงความคิดเห็น

advertisement